دنا الکترونیک با بهره مندی از زبده ترین «مدرسان حفاظت الکترونیک» و «امنیت اطلاعات» اولین مجموعه ای است که به بعنوان «مشاور و آموزش منابع انسانی» در حوزه حفاظت الکترونیک فعالیت داشته و دارای تجربیات حرفه ای می باشد .  همچنین با ارائه آموزش و راهکارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای «پرسنل و کادر فنی و حراست» سازمانها گامی بسیار مهم در حفظ و نگهداری اطلاعات و آماده بکاربودن تجهیزات سیستمهای نظارتی و هشدار دهنده برداشته است .

راهکارها و آموزش منابع انسانی که به منظور تامین و نگهداری سیستمهای نظارت تصویری ٬ اعلام سرقت ٬ اعلام و اطفاء حریق و سیستمهای کنترل تردد توسط دنا الکترونیک ارائه میشود ٬ علاوه بر آماده بکار بودن همیشگی و افزایش طول عمر این تجهیزات ٬ کاملا مقیاس پذیر بوده و در هر زمان متناسب با نیازهای پروژه و درخواست کارفرما قابل توسعه و تغییر هستند